Naučne činjenice u Kur´anu: Relativnost vremena

Ocijeni
(1 Glasaj)

Pitanje relativiteta vremena je danas jedna dokazana naučna činjenica. Međutim, ova činjenica je izašla na vidjelo početkom XX stoljeća Einsteinovom teorijom relativiteta. Do tog perioda čovjek nije znao da je vrijeme jedan relativni pojam, da shodno okruženju može pokazivati promjenljivost. Međutim, veliki naučnik, Albert Einstein, teorijom relativiteta ovu činjenicu dokazao je na sasvim jasan način. Iznio je činjenicu da je vrijeme pojam koji je vezan za masu i brzinu.

Tokom cijele historije čovječanstva ovo pitanje nije niko jasno aktualizirao. Osim jednog izuzetka: u Kur´anu su izneseni detalji koji upozoravaju na činjenicu da je vrijeme relativno! U tom kontekstu ovdje možemo navesti nekoliko ajeta koji ilustriraju ovu činjenicu:

 ˝Oni od tebe traže da ih kazna što prije stigne, i Allah će ispuniti prijetnju Svoju; a samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina, po vašem računanju.˝ (Al-Hajj, 47)

˝On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vraća u danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje.˝ (As-Sajdah, 5)

˝K Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje.˝ (Al-Ma´arij, 4)

Činjenica da se na ovako krajnje jasan način govori o relativitetu vremena u Kur´anu, koji je objavljen prije niza stoljeća, još jedan je u nizu dokaza da je to Allahova Knjiga.

 

 

 

 

Čitano 5403 puta Zadnji put promjenjen Nedjelja, 16 Juni 2013 19:52
Vi ste ovdje: Sveta knjiga Islama Naučne činjenice u Kur´anu: Relativnost vremena