Činjenice o morima i okeanima

Ocijeni
(0 glasova)

 Predstavljamo vam Dr. William W. Hay-a, profesora geoloških nauka na Colorado Univerzitetu smještenom u gradu Boulder, u američkoj državi Kolorado. Profesor Hay je ranije bio dekan na Rosentiel Fakultetu Nautičkih i Atmosferskih Nauka na Miami Univerzitetu, Miami, Florida, SAD. Sa Dr. Hayom smo otišli na morsku ekspediciju koja nam je trebala omogućiti da ispitamo određene fenomene koji su bili povezani sa našom studijom naučnih čuda u Kur’anu i Sunnetu. Postavili smo mnogo pitanja o morskoj površini, o podjeljenosti između gornjeg i donjeg dijela mora, o okeanskom dnu, te o morskoj geologiji. Također smo željeli znati o dijelovima vodenih prostora u kojima dolazi do mješanja raznih morskih voda, kao i o mjestima gdje dolazi do mješanja morske vode sa slatkim vodama koje pristižu iz rijeka. Profesor Hay je bio ljubazan i do u detalje odgovorio na sva naša pitanja.


Što se tiče ‘pregrada’ koje nalazimo između različitih mora, Dr. Hay nam je objasnio da ova ‘vodena tijela’ (ili pak vodene mase) nisu jedno veliko homogeno more kako se to nama čini. Naprotiv, mi nalazimo različita mora koja se razlikuju po stepenima slanosti, temperaturi i gustini. Godine 1942. su naučnici po prvi puta, nakon uspostavljanja velikog broja istraživačkih stanica, uspjeli doći do slike (vidi 13.1) na kojoj je lakho uočiti razdvojenost dva mora (Mediterana i Atlanskog Okeana) koja se razlikuju po temperaturi, slanosti, gustini, sposobnosti rastvaranja oksigena, te biljnim i životinjskim vrstama koje u njima žive.

 

Slika 13.1 Izvor: Marine Geology, Kuenen, strana 43.$

Na ovoj slici vidimo obojeni trougao koji se nalazi kod Gibraltara. Tu se jasno vidi linija razdvajanja između dvije vodene mase iako golo ljudsko oko u prirodi to ne može primjetiti. Ova slika je načinjena uz pomoć satelitskih kamera i metoda za detekciju sa distance. Prikazana fotografija je snimljena satelitom koji je koristio specifične termalne karakteristike raznih vodenih masa te su iz tog razloga mora prikazana u različitim bojama (stvarna fotografija ponovo nije prikazana ali pogledaj sliku 13.2 za sličan prikaz). Na primjer, vidimo svjetlo plavu, tamno plavu i crnu boju. Ostale vodene mase su prikazane zelenkasto. Ove različite boje predstavljaju razlike u temperaturama morskih površina. Međutim, kao što svi znamo, svi ovi okeani i mora će našim očima izgledati plavi. Dakle, stvarne linije razdvajanja se mogu uočiti jedino putem naučnih istraživanja i moderne tehnologije.

Slika 13.2 Slika predstavlja globus na kojem su naznačene temperature vode (u stepenima Fahrenheita).

Allah (swt) nam je u Kur’anu rekao:

Pustio je dva mora da se dodiruju, između njih je pregrada i oni se ne miješaju.
(Prevod značenja Kur’ana 55:19-20)

Do sada su bila usvojena dva tumačenja ovih ajeta. Prvo mišljenje navodi da, prema lingvističkom značenju riječi maraja, dolazi do doticanja i mješanja mora jednog sa drugim. Međutim, činjenica da Kur’an nastavlja i kaže da između njih postoji pregrada jednostavno znači da ova pregrada onemogućuje ta dva mora da uznemiravaju jedno drugo ili da se pak prelivaju jedno preko drugog.

Zagovornici drugog mišljenja se pitaju kako može postojati pregrada između mora koja bi sprečavla da ona prelaze jedno u drugo kada ajet naznačava da se mora dodiruju. Oni su zaključili da u stvari ne dolazi do stvarnog dodirivanja te dvije vodene mase te su pokušali dosegnuti drugo značenje riječi maraja. Međutim, danas nam moderna nauka pruža dovoljno informacija koje nam omogućuju da razjasnimo ovo pitanje. Mora se zaista dodiruju, kao što smo vidjeli na primjeru Mediterana i Atlanskog okeana. Iako među njima postoji nakrivljena (ne potpuno uspravna/vertikalna) vodena prepreka, sada nam je poznato da voda iz ovih mora prelazi iz jednog u drugo. Međutim, prilikom prelaska vode iz jednog mora u drugo, ta voda izgubi svoje jasno uočljive karakteristike te se izjednači sa vodenom masom u koju je ušla (vidi sliku 13.3). Na ovaj način, pregrada u stvari vrši funkciju prelaznog područja u kojem dolazi do homogenizacije.

Slika 13.3 Izvor: Introductory Oceanography, Thurman, strana 301.Ovo je odličan primjer modernog islamskog naučnog istraživanja. Savremene tehnike nam, dakle, mogu pomoći u dokazivanju da je Kur’an nemoguće imitirati. Sa profesorom Hay smo podugo razgovarali o ovom i o još nekim ajetima te smo ga potom upitali: “Šta je vaše mišljenje po pitanju ovog fenomena tj. da pred sobom imate tekst objavljen prije 1400 godina a koji do u najmanje detalje opisuje tajne kosmosa koje čovjek toga vremena nije moga znati jednostavno iz razloga što oprema i metode nepohodne za takva otkrića tada nisu bile dostupne?”

Profesor Hay je odgovorio: “Jako mi je interesantno da se takve informacije nalaze u tako starim zapisima Svetog Kur’ana i nemam načina da odgonetnem odake su te informacije došle. Međutim, smatram jako interesantnom činjenicu da se tu nalaze te da ova otkrića pojašnjavaju neke navode.”

Potom je upitan: “Vi, dakle, jednostavno poričete mogućnost da je to moglo doći samo iz nekog ljudskog izvora. Šta mislite ko je onda originalni izvor informacija koje nalazimo u Kur’anu?”

Profesor Hay: “Pa, mislim da to mora biti Božansko Biće!”

Ovo nedvojbeno jeste božansko znanje koje je Allah (swt) poslao kako bi pomogao poslanstvo Muhammeda (saws) koje je rekao:

Svakom poslaniku je dato nešto na osnovu čega bi ljudi povjerovali u njega. Međutim, meni je data objava od Allaha i ja se nadam da ću ja na Sudnjem Danu imati najveći broj sljedbenika. (Hadis prenosi Buhari)

Ova objava u sebi sadrži jedinstveno čudo (mu’džizu) koje do Posljednje Časa čitavom čovječanstvu ostaje kao dokaz (postojanja Allaha i poslanstva Muhammeda s.a.w.s. - op.p.)!

$Sve slike čije je objašnjenje označeno ovim znakom ( $ ) su preuzete iz knjige koja nosi nasov “A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam” grupe autora. Čitava ova knjiga se može pogledati

 

 

 

 

Čitano 5835 puta Zadnji put promjenjen Četvrtak, 24 Januar 2013 14:44
Vi ste ovdje: Sveta knjiga Islama Činjenice o morima i okeanima