Ko je Allah???

Ocijeni
(0 glasova)

 Kaže Uzvišeni Allah u najveličanstvenijem ajetu za koji je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao :”Kada bi kur’anski ajeti bili zvijezde najsjajnija među njima bi bio Ajetul-Kursij”. U tom ajetu Allah kaže(u prijevodu značenja) :

“Allah je nema drugog boga osim Njega, Živi i Vječni. Ne obuzima ga ni drijemež ni san. Njegovo je sve što je na nebesima i na zemlji.Ko se može pred njim zauzimati za nekoga mimo Njegovog dopuštenja. Zna ono što je bilo prije njih i ono što će biti poslije njih. A od onoga što On zna, drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Njegov Kursijj (predstolje) obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo, On je Svevišnji i Veličanstveni."(El-Bekare, 255)

 

U vezi tumačenja djela ajeta (Allaha ne obuzima ni drijemež ni san)- prenosi se predaja da je Musa, alejhisselam, zapitao kako Allah sve održava a da ga ne obuzima ni drijemež ni san. Allah mu reče da uzme dvije čaše vode i da klanja. Počeo je Musa, alejhisselam, sa namazom i kada je bilo već pola noći Musa, alejisselam, pokleknu ali čaše ne ispadoše niti se voda proli. Nastavi dalje sa namazom i kada je bilo pred zoru umor i drijem su ga savladali te pokleknu i čaše ispadoše na zemlju i proli se voda iz njih. Objavljuje Allah Musa, alejhisselamu: O Musa, ti nisi mogao da sačuvas dvije čaše samo jednu noć, jer te je savladao drijemež i obuzeo san, a šta mislis kada bi Ja samo na tren zaspao šta bi se desilo sa ovim svijetom kojeg sam Ja stvorio i kojeg Ja održavam.

Ko je Allah???

“On je Allah, nema drugog boga osim Njega, Onaj koji zna nevidljivo i vidljivo, On je Milostivi, Samilosni. On je Allah, nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakog osigurava, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi, Uzvišen i čist je od onoga što mu pridružuju. On je Allah, Stvoritelj, Onaj koji iz ničeg stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena, Njega slavi i veliča sve što je na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri”.(El-Hašr, 22-24)

Ko je Allah???

 

“Reci Allah je jedan. On je utočiste svakome. Nije rodio i rođen nije i niko Mu ravan nije.” (Ihlas)

Ibn Abbas kaže da Allahove riječi; On je utočište svemu znače- Da od Njega sve traži pomoć, oslonac, utočište i ono što im je potrebno.

Prenosi se u tefsiru Ibn Kesira da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: Nema nikog da se može više strpiti na uznemirenjima koje čuje kao što to Allah čini, ljudi mu pripisuju dijete, a On ih hrani i daje im zdravlje.

Prenosi Aiša, radijAllahu anha, da je čula Havle bint Sa’lebe koja je došla Allahovom Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, tužeći se na svoga muža. Allahov Poslaniče pojeo je moj imetak, upropastio moju mladost, mnogu sam mu djecu izrodila, pa kada sam ostarila i djecu prestala rađati rekao mi je ti si mi zabranjena kao što su zabranjena leđa moje majke. Bože moj, ja Ti se jadam, Bože moj, ja Ti se jadam… i nije prestala sve dok Džibril nije sišao sa ajetom:

“Allah je čuo riječi one koja se sa tobom o svome mužu raspravljala i koja se Allahu jadala, a Allah čuje vaš razgovor međusobni. Allah, uistinu, sve čuje i sve vidi”.(El-Hašr, 1)

Kaže Bisr ibn Sa’ad: “Da ljudi samo razmisle o Allahu i Njegovoj veličini nikada mu ne bi nijednog grijeha učinili”.

Čitano 6352 puta Zadnji put promjenjen Četvrtak, 24 Januar 2013 14:44
Vi ste ovdje: Sveta knjiga Islama Ko je Allah???