Hadz

Ocijeni
(0 glasova)

Top of Form


Hadz je jedan od sartovaislama i obavezamuslimana.
 
Na tuobavezuukazujeslijedeciKur'anskiajet: ''Obavitihadzduzan je, radiAllaha, svakionajkoji je u mogucnosti, aonajkojinece da vjeruje (u obaveznostizvrsavanjaoveduznosti) pa, zaista Allah nijeovisanni u kome.'' (El-Imran ,97)
Kurtubikaze da Allah subhanehuvete 'ala u ovomajetuspominjehadzsaizrazomkojinastroznijeukazujenavaznost, vrijednost i obaveznog tog vjerskogobreda. 

Na tuobavezuukazujeslijedeciKur'anskiajet: ''Obavitihadzduzan je, radiAllaha, svakionajkoji je u mogucnosti, aonajkojinece da vjeruje (u obaveznostizvrsavanjaoveduznosti) pa, zaista Allah nijeovisanni u kome.'' (El-Imran ,97)
Kurtubikaze da Allah subhanehuvete 'ala u ovomajetuspominjehadzsaizrazomkojinastroznijeukazujenavaznost, vrijednost i obaveznog tog vjerskogobreda.
 
AllahovPoslaniksallallahu 'alejhiveselemkaze: ''islam se temeljina pet stvari: sehadetu (ocitovanju) da nemadrugogBogaosimAllaha i da je MuhammedNjegovPoslanik, obavljanjunamaza, davanjuzekata, postumjesecaramaza i obavljanjuhadza'' (Mutefekunalejhi)
 
Hasankaze da je nekibeduindosaoOmeruibnHattabur.a i trazio da gapoducivjeri, nasta mu Omer r.arece: ''Svjedoci i ocituj da nemadrugogbogaosimAllaha, klanjajnamaz, dajzekat, postimjesecramazan, obavihadz, radijavno, kloni se tajnosti i svegaonogacega se stidi'' Covjekrece: Kada se sretnemsaAllahomnaSudnjem Danu recicu da mi je to Omer ibnHattab to naredio. Omer r.a mu rece:'' Boziji robe, drzi se ovog i po tome postupaj, a kada se sretnessaAllahomsubhanehuvete 'alarecista god hoces''
 
PoznatimufessirMudzahidkaze: Kada je objavljenajet: ''A onajkojizelinekudruguvjeruosimislama ,nece mu bit primljena... (Al-imran, 85) svisureki: ''Mismomuslimani!'' Pa je Allah subhanehuvete 'alaobjavioajet : ''Obavitihadzduzan je, radiAllahasvakionaj (svakicovjek) koji je u mogucnosti...'' pa su se muslimaniodazvalitojnaredbi i obavilihadz, a musricisu je zapostavili.
 
Hadz je dovoljnouraditijednom u tokuzivota. EbuHurejrer.aprenosi da je AllahovPoslaniksallallahu 'alejhiveselemodrzaohutbu i ismedjuostalogrekao: ''O ljudi Allah vam je propisaohadz, pa izvrsavajtetunaredbu!'' AllahovPoslanice, jeli to obaveznocinitisvakegodine? AllahovPoslanik je sutio i nista mu nijeodgovorio, svedokcovjeknijeponovio to pitanje tri puta. Tada Poslanikrece: Da samrekao''Da'' ,obavezno je svakegodine'' Postalo bi obaveznoobavljatisvakegodine, a vi to ne bistebili u stanju..''
 
Nekiljudimisle da je hadzlijepoobavitisvakepete (ilisvakecetvrte) godinezaonogako je u mogucnosti. Kao dokazspominjuhadiskojinemajakogseneda. EbuSeid el-Hudrir.aprenosi da je AllahovPoslaniksallallahu 'alejhiveselemrekoa: ''Allah subhanehuvete 'alakaze: Kojem god covjekudadnemzdravlje i obilninafaku (opskrbu) pa prodje pet godina , a on meninahadz ne dodje, taj je, usitinu.. uskracen''
Uvjetobaveznostiodlaskanahadz je da covjekbudetelesno i materijalno i mogucnosti to izvrstiti. Materijalnamogucnost se ogleda u tome da posjedujejahalicu (konja, devu, prevoznosredstvo i sl.) i onosto mu je potrebnoza put, kaosto je naglaseno u hadisukojiprenosiTirmizi, Darekutni i drugi. Tirmiziovajhadisocjenjujehasenom (dobrim) i nakon toga kazem: ''ucenjacipostupajupoovomhadisu i kazu da onajkoposjedujejahalicu i trosakza put duzan je oticinahadz''
 
 
Bedelzahadz
 
Onajko ne bi izzdravstvenihrazlogamogaooticinahadzduzan je poslatibedela, tj. onogakoceumjestonjegaobavitihadz, kaostonaslijednicitrebajuobavitihadzzasvogaumrloga, ako je bio u stanjuobavitiga a nije to zasvogazivotauradio. To je svakakojedan od najblizihvidovadobrocinstvapremaumrlom od stranenjegovihnajblizih.
Obziromnatrud i sveteskocetokomputaizvrsavanjaobredahadza, zaispravnoobavljen i kodAllahaprimljenhadzpostizu se oprostgrijeha i dzennetskanagrada. Potvrdazanavedenosuhadisi: ''Onajkoobavihadz i pri tome ne prekrsiAllahovepropise i ne izgovorinikakvuruznurijec, vratitce se s hadz (cist od grijeha) kaonadan, kadaga je majkarodila.'' (Mutefekunalejhi)
 
''Zahadzmebrur (tj. ispravnoobavljen i primljenhadz) nemadrugenagradeosimdzenneta'' (Tirmizi)
 
Dzabirr.a, prenosi da je Allahovposlaniksallallahu 'alejhiveselemrekao: ''Zaistace Allah subahenuvete 'ala s jednimhadzomuvestitrojiculjudi u Dzennet: mrtvoga, onajkojiobavihadzzanjega i onogakojiobezbjedi (posalje) tog bedelanahadz'' (Teberani, Abdur-Rezzak i Bejheki)
Prenosi se da je Alijar.a, rekaojednomstarcukojinijeobaviohadz:''Opremicovjekakojiceotici i obavitihadzumjestotebe''
?
?
Neobavljanjehadza
 
Imanekolikohadisa i izrekaashaba i ucenjakakojigovore o opasnostizaonogako ne ode nahadz, a bude u mogucnosti to uciniti.
Alijar.aprenosi da je AllahovPoslaniksallallahu 'alejhiveselemrekao: ''Kobudeposjedovaosredstvakojimmozeotici do Kabe, pa ne obavihadz, nekaumreakohocekaozidovilikaokrscanin, zatosto Allah subhanehuvete 'ala u Kur'anukaze: Obavitihadzdzduzan je, Allaharadi, svakionajkoji je u mogucnosti...'' OvajAlijinhadisnijejakogsenedamaligaojacavajuslicnihadisi od EbuHurejre i EbuUmameta.(PogledajTergib i Terhib 2/211 i Mirkatul-mefatih 5/395)
Bejhekikaze: ''Ako je ovajhadispouzdan, onda se time mislinaonogakosmatra da neobavljanjehadzanijegrijeh, niti je njegovoobavljanjedobrocinstvo, a Allah subhanehuvete 'alaznanajbolje''
?
?
Lijepo je obavitihadzpjeske
 
Lijepo je zaonogako je zdrav i sposobanobredehadza (odlazaknaArefat, povratakprekoMuzdelife i Mine) obavitipjesice. Abdullah Ibn Abbas r.akaze: ''Od dobrihdjelazakojimazalimstoihnisamuradionadunjaluku, je stonisamhadzobaviopjeske a vecsamostario, pa to sadanisam u stanju,zatosto Allah subhanehuvete 'ala u Kur'anukaze: I oglasiljudimahadz-dolazitcetipjeske i nasvakojkamiliuznurenoj...''
Kada se Ibn Abbas razbolio, pozvao je djecu i rekaoim je da je cuoAllahovogPoslanikasallallahu 'alejhiveselem da kaze: ''Koobavihadz, pjeskeiduciizMekke i tako se u njuvrati, Allah subhanehuvete 'alace mu zasvakikorakupisatisedamstotinaharemskihsevapa.'' Nekoupita: A kakvisu to haremskisevapi? On rece: ''Zasvakodobrodjelo, stohiljadasevapa'' (Suabul-iman 3/431).

Čitano 3923 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 23 Januar 2013 09:10