Vjerovanje u Allaha

Ocijeni
(0 glasova)

Piše: dr. Ahmed El-Kadi

Iman je sr?ano vjerovanje bez imalo sumnje u postojanje Boga, te da je On Gospodar i Tvorac svega. Jedini On zaslužuje da mu se ibadet ?ini. On posjeduje sva svojstava savršensta, te je daleko od bilo kakve manjkavosti.

Postojanje Boga

Njegovo postojanje je neosporna istina, kaže Uzvišeni: “To je zato što je Allah – Istina, a oni kojima se oni, pored Allaha, klanjaju – laž, i zato što je Allah Uzvišen i Veliki.” (El-Hadž, 62.)

A sumnja u Njegovo postojanje je potvora i podsmijeh, kaže Uzvišeni: “Poslanici su njihovi govorili: ‘Zar se može sumnjati u Allaha, Stvoritelja nebesa i Zemlje? On vas poziva da bi vam neke grijehe vaše oprostio i da bi vas do roka odre?enog ostavio.’ Oni su odgovorili: ‘Vi ste ljudi kao i mi, ho?ete da nas odvratite od onih kojima su se preci naši klanjali – pa, donesite nam ?udo vidljivo.’” (Ibrahim, 10.)

Negirati Njegovo postojanje je oholost i nevjerstvo, kaže Uzvišeni: “A Musa odgovori: ‘Ti znaš da ovo nije dao niko drugi nego Gospodar nebesa i Zemlje, kao o?igledna znamenja, i ja mislim da ?eš ti, o Faraone, sigurno nastradati.’” (El-Isra, 102.)

Kaže Uzvišeni: “‘Gospodar istoka i zapada i onoga što je izme?u njih, ako pameti imate, re?e Musa.’ A Faraon re?e: ‘Ako budeš kao boga nekoga drugog osim mene priznavao, sigurno ?u te u tamnicu baciti!’ ‘Zar i onda kad ti budem nešto o?ito donio?’, upita on. ‘Pa daj ga, ako Istinu govoriš!’, re?e Faraon. I Musa baci štap svoj, kad on – zmija prava.” (Eš-Šuara, 28.-32.)

Dokazi Božije egzistencije

Metodi dokazivanja Božijeg postojanja: Prvi metod jeste dokazivanje Božijeg postojanja kroz izvornu ljudsku prirodu ili metod fitreta, koji bismo mogli nazvati ‘sklonost ka Bogu’. Kaže Uzvišeni: “Ti upravi lice svoje vjeri – islamu na njemu ustrajavši! Prihvatite se Allahove ?iste vjere prema kojoj je ljude stvorio. Nema izmjene Allahove vjere,  to je prava vjera, ali ve?ina ljudi to ne zna.” (Er-Rum, 30.)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svako dijete se rodi u ?istoj prirodnoj vjeri islamu (fitri) pa ga njegovi roditelji odgoje (u?ine) jevrejom, krs?aninom ili vatropoklonikom.” Bilježi ga Buharija.

Shodno tome ako bi ?ovjek rastao bez uticaja vanjskih faktora vjerovao bi u postojanje Boga, bez potrebe za dokazivanjem Božje postojanosti. Kaže Uzvišeni, subhanehu ve te’ala, u hadisu-kudsij: “Zaista sam Ja stvorio sve svoje robove pravovjernim, došli su im šejtani i odvratili ih od njihove vjere.” Bilježi ga Muslim.

Drugi metod jeste onaj razumski – kozmološki. (Dokaz o postojanju Boga, na temelju ?injenice što postoji svemir zaklju?uje se da mora postojati prvi uzrok svemira, nešto bezuzro?no, bezuvjetno, apsolutno, i to je Bog). Kaže Uzvišeni: “Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?” (Et-Tur, 35.) Zdrav razum potvr?uje da sve ono što postoji mora imati uzrok svoga postojanja, ništa se slu?ajno ne dešava. Sve se kre?e i zbiva, ali se ne kre?e samo od sebe.

Tako?er ništa (nebitak) ne nastaje samo po sebi, i ne može prerasti u Bitak. Dakle, mora postojati Stvoritelj, bi?e ?ije je postojanje neophodno nužno a to je Allah, subhanehu ve te’ala.

Kozmološki metod koristio je još u predislamskom periodu, Hatib Arapa, Kis bin Saida El-Ijjadi, koji kaže: “Izmet upu?ije na devu, a trag na pravac, pa zar nebesa ukrašena zazvež?ima i Zemlja klancima ne ukazuju na Onoga Koji sve zna i Koji je o svemu obaviješten.”

Tre?i metod je fizi?ko (prirodno) dokazivanje Božijeg postojanja. Kaže Uzvišeni: “I on je Gospodara svoga zamolio: ‘Ja sam pobije?en, Ti se osveti!’ I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila, i u?inili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastale kako je odre?eno bilo, a njega smo nosili na onoj la?i od dasaka i klinaca sagra?enoj, koja je plovila pred Našim o?ima, a nagrada je to bila za onoga koji je porican bio.” (El-Kamer, 10.-14.). Kaže Uzvišeni: “I Mi objavismo Musau: ‘Udari štapom svojim po moru!’, i ono se rastavi i svaki bok njegov bijaše kao veliko brdo, i Mi onda tamo one druge približismo, a Musaa i sve one koji bijahu s njim spasismo, i one druge potopismo. To je, zaista, pouka, i ve?ina njih nisu bili vjernici.” (Eš-Šuara, 63.-67.)

Kaže Uzvišeni o Svom Poslaniku Isau, alejhi salatu ve selam: “I Šalje ga kao poslanika sino¬vima Israilovim: ‘Donio sam vam znak od Go¬spodara vašega: stvorit ?u vam nešto poput ptice, i u nju puhnuti, pa ?e, Allahovom vo¬ljom, ptica biti; iscijelit ?u slijepa od ro?enja i gubava, i oživljavat ?u mrtve voljom Allaho¬vom; i kazivat ?u vam šta jedete i šta u do¬movima vašim gomilate! U svemu tome ima dokaza za vas ako vjernici budete!’” (Al-Imran, 49.)

Kaže Uzvišeni: “Onaj Koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i Koji zlo otklanja i Koji vas na Zemlji jedne drugima smjenjuje – Zar pored Allaha postoji drugi bog?! Kako nikako vi pouku da primite!?” (En-Neml, 62.). Jasni dokazi koje su donosili Božiji poslanici, uslišane dove vjernika, pomo? ožaloš?enima i potištenima, su dio fizi?kih dokaza Božijeg postojanja. Ove dokaze su razumjeli ve?ina ljudi i povjerovali u Onoga, koji je Poslanike slao, u Onoga Koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva i zlo otklanja, dubokim ubje?enjem.

?etvrti metod dokazivanje Božijeg postojanja je potpuni Božiji zakon kojeg je On nama podario u?inivši ga prostranim, tolerantnim i lahkim, bez ikakvih poteško?a, tereta i tjeskobe. Kaže Uzvišeni: “A zašto oni ne prou?avaju Kur’an? Jer, da je on od nekoga drugog, a ne od Allaha, oni bi u njemu našli mnoge protivurje?nosti!” (En-Nisa, 82.). Kaže Uzvišeni: “O ljudi, Dokaz vam je veš stigao od Gospodara vašeg i Mi smo vam objavili Jasnu Svjet¬lost.” (En-Nisa, 174.). Kaže Uzvišeni: “O ljudi, ve? vam je stigla poruka od Gospodara vašega, i lijek za vaša srca, i uputstvo i milost vjernicima.” (Junus, 57.)

Kur’an sa svim svojim sadržajem od predvi?anja doga?aja u budu?nost, te onih koji su se ve? dogodili, ispravnim vjerovanjem, pravednim zakonom, na?elima plemenitog morala, kao i  njegova literarna perfekcija dokazi su njegovog božanskog porijekla.

Po knjizi: El-Akidetul-Mujessere

 

Čitano 4417 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 23 Januar 2013 09:05
Vi ste ovdje: Islamsko vjerovanje Vjerovanje u Allaha